WERKWIJZE GONOORD!

GONoord! wil van Leiden-Noord de gezondste wijk van Leiden maken. Iedere buurtbewoner in Leiden-Noord kind of jongere mag zijn of haar idee aandragen. Het idee mag van alles zijn zolang het wel te maken heeft met gezonde ontwikkeling. Dit kan zijn gezond eten en drinken, in beweging komen, groen in de buurt en gelukkiger samen leven. Het is de bedoeling om idee├źn te realiseren en tot duurzame initiatieven te laten opbloeien. Steeds klein te beginnen en een grote positieve beweging in Leiden-Noord te laten ontstaan.

Voorwaarden om mee te doen:

 • Je hebt een goed idee hebben dat bijdraagt aan een positieve- en gezond ontwikkeling in je straat, buurt en het liefst de hele wijk in Leiden-Noord.
 • Je wilt zelf actief aan de slag gaan met het idee
 • Je laat je eigen omgeving en netwerk mee doen met je idee
 • Je wilt graag ondersteuning vanuit GONoord!
 • Je idee kan worden uitgevoerd binnen een periode van 6-9 maanden.
 • Je woont bij voorkeur in Leiden-Noord
 • Je project heeft 135 likes en/of handtekeningen

Werkwijze projectteam:

Het projectteam van GONoord! ondersteunt initiatiefnemers bij het realiseren van hun idee door:

 • Samen met buurtbewoners een werkbaar en gedegen projectplan te maken
 • Samen met buurtbewoners te kijken naar mogelijkheden voor samenwerking met andere buurtbewoners of organisaties in Leiden-Noord
 • Waar nodig mee te helpen in de organisatie van het initiatief
 • Waar nodig training en coaching aan te bieden of te organiseren om het project te ondersteunen
 • Samen met buurtbewoners en relevante organisaties een netwerk op te bouwen waarin buurtbewoners van elkaar kunnen leren in het opzetten en ontwikkelen van buurtinitiatieven.